Kontrollbokser for barrieresystemer

Våre kontrollbokser er komplettert med tilgangsutstyr for din spesifikke situasjon. De ulike kontrollbokser er tilgjengelige i variable høyder, noe som gjør dem egnet for både person- og lastebiltrafikk.

En kontroll- eller tilgangsbokser gir deg optimal kontroll over hvem som gir deg tilgang til nettstedet. Våre adkomstsøyler gjør ditt automatiske veibommersystem til en totalløsning.

Ønsker du mer informasjon om våre kontrollbokser? Kontakt oss. Vi hjelper deg gjerne.