En dobbel rotasjonsport består av to enkle rotasjonsporter ved siden av hverandre. I stedet for bare å tillate adgang for en person ad gangen, kan to personer gå inn samtidig, en per rotasjonsport. Stengene på portene er plassert slik at de ikke berører den andre porten og således sparer plass.