Dette nettstedet tilhører Bam Bormet bvba.
Epost: info@bambormet.be

Gjennom å gå inn på og bruke denne nettsiden godkjenner du eksplisitt følgende vilkår og betingelser.

Intelektuelle eiendomsrettigheter

Innholdet på denne siden, herunder merker, logos, tegninger, data, produkt -  eller selskapsnavn, tekster, bilder osv. er under beskyttelse av de intelektuelle eiendomsrettighetene og tilhører Bam Bormet bvba eller godkjent tredjepart.

 Ansvarserklæring

Informasjonen på dette nettstedet er av a generell karakter. Det har ikke vært tilpasset personlige eller spesifikke forhold og kan derfor ikke betraktes som personlig, profesjonell eller juridisk veiledning til brukeren.

Bormet bvba gjør alt de kan for å forsikre seg om at all informasjonen er fullstendig, korrekt, nøyaktig og oppdatert. Til tross for disse bestrebelsene, kan informasjonen som gis inneholde unøyaktigheter. Dersom informasjonen som er gitt inneholder unøyaktigheter eller at spesifikk informasjon på siden er utilgjengelig, vil vi gjøre alt for å rette på dette.
Bam Bormet bvba kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som et resultat av bruk av informasjon på denne siden. Ta kontakt med administratoren for nettstedet dersom du finner unøyaktigheter i informasjonen som er gjort tilgjengelig gjennom denne siden..

Innholdet på siden (inkludert lenker) kan når som helst forbedres, endres eller suppleres til enhver tid uten varsel. Bam Bormet bvba garanterer ikke at nettstedet fungerer korrekt og kan på ingen måte holdes ansvarlig for dårlig funksjonalitet og midlertidig utilgjengelighet på nettstedet, eller for noen form for skade, enten direkte eller indirekte, som kan skyldes adgang til eller bruk av nettsiden.
Bam Bormet bvba kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlige ovenfor noen som helst, enten direkte eller indirekte, i særdeleshet eller på noen som helst måte for skade som følge av bruk av denne siden eller noen annen side, hovedsakelig som et resultat av linker eller hyperlinker, inklusive, men ikke begrenset til alle tap, avbrytelser av arbeid, skade på programmer eller annen data på datasystemet, eller til utstyr, software eller annet som tilhører brukeren.

Denne nettsiden kan inneholde hyperlinker til nettsteder eller sider tilhørende tredjeparter eller referere til dem indirekte. Plassering av linker til disse nettstedene eller sidene er på ingen måte en implisitt godkjenning av deres innhold..
Bam Bormet bvba erklærer eksplisitt at de ikke har noe kontroll over innholdet eller andre egenskaper til disse nettstedene og kan ikke holdes ansvarlig på noen som helst måte for innholdet eller karakteristikkene derav, eller for noen annen form for skade som følge av bruken av disse.

Gjeldende lov og kompetente domstoler

Dette nettstedet er underlagt belgisk lov. Ved tvister, har tingretten i Hasselt den eksklusive jurisdiksjon.

Personvern

Bam Bormet bvba tar ditt personvern ekstremt på alvor. Selv om det meste av informasjonen på denne siden er tilgjengelig uten å skrive inn personlig data, er det mulig at brukere kan bli spurt om personlig informasjon. Denne informasjonen kan bare bli brukt i forbindelse med abonnering på nyhetsbrevet. Brukere har alltid mulighet til å nekte, gratis og på anmodning, bruk av deres personlige informasjon for direkte markedsføring. For å gjøre det må de kontakte Bam Bormet bvba. Din personlige informasjon vil ikke bli delt med tredjeparter.

I henhold til lov om (behandling av) personopplysninger av 08/12/1992 har brukerne lovmessig rett til å se og, hvis nødvendig, korrigere personopplysninger. Du kan sende en skriftlig, datert og underskrevet anmodning, med identitetsbevis lagt ved (kopi av id-kort), til Bam Bormet bvbas post- eller epost adresse, for å motta en skriftlig meddelelse om dine personopplysninger uten kostnad. Dersom det er nødvendig, kan du også be om å korrigere informasjon som er feil, ufullstendig eller irrelevant.

Bam Bormet bvba kan samle inn anonym eller aggregert data av ikke-personlig karakter, som type nettleser eller IP-addresse, operativsystemet du bruker eller domenenavnet på det nettstedet som du brukte da du kom til eller forlot nettstedet til Bam Bormet bvba. Dette gjør oss i stand til å hele tiden optimalisere brukeropplevelsen på Bam Bormet bvbas nettsted.

Bruk av cookies

Når du besøker vår side, kan cookies havne på din datas harddisk, ene og alene for å tilpasse siden mer til tilbakevendende besøkende. Disse minifilene eller cookies blir ikke brukt til å spore brukerens nettvaner på andre nettsteder. Din nettleser gir deg mulighet til å blokkere bruk av cookies slik at du kan motta en advarsel hver gang en cookie blir installert, eller du kan fjerne cookies etterpå fra din harddisk. For å lære mer om dette, kan du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser.