Kjøpere har rett til å informere Bormet bvba om at de hever kjøpet av et produkt, uten å betale og uten å måtte oppgi årsak, dersom de gjør dette innen 14 dager fra den dagen som følger den datoen produktet ble levert.

Bedriftens kontaktinformasjon
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken
BE0414651838
info@bambormet.be
Tel: +32 11 31 26 56
Fax: +32 11 31 65 66

Artikkel 1: Generelle vilkår

Nettbutikken til Bormet bvba, med registrert kontor i Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken (Belgium), VAT BE0414651838, (heretter kun referert til som ’Bormet bvba’) tilbyr kundene muligheten til å kjøpe produktene online.
Den nåværende Generelle Vilkår og Betingelser ("Betingelser") gjelder alle artikler fra Bormet bvbas utvalg og alle kjøp kunden gjør fra Bormet bvba.

Kunden aksepterer at disse Betingelsene er det eneste vilkåret som er gjeldende, og at disse går foran deres egne generelle eller spesifikke kjøpsbetingelser, selv om det angis at de gjelder eksklusivt.

Artikkel 2: Pris

Alle oppgitte priser er inkludert Belgisk merverdiavgift og alle andre skatter som er obligatoriske for kunden. Ved debitering av kostnader for transport, reservasjon eller administrasjon, vil disse beløp bli angitt separat.  
Prisopplysningen gjelder for artikkelen som de er beskrevet bokstavelig. Tilhørende fotografier har en dekorativ funksjon og kan inneholde elementer som ikke er inkludert i prisen.

Artikkel 3: Tilbud

Alle tilbud er kun tilgjengelige for kunder som er bosatt i den Europeiske Union. Varene er utelukkende beregnet for normal, private bruk.
Til tross for at katalogen og nettsiden har blitt utarbeidet med den største påpasselighet, kan de  inneholde informasjon som er ufullstendig, feil eller foreldet.
Dersom du har spesifikke spørsmål, om for eksempel, størrelser, farger, tilgjengelighet, leveringstid eller leveringsform, kontakt vår kundeservice på forhånd (se artikkel 12).

Med hensyn til nøyaktighet, relevans eller fullstendighet av gitt informasjon, er Bormet bvba kun bundet av forpliktelsen til å utføre etter beste evne. Bormet bvba er under ingen omstendighet ansvarlig for feil relatert til innhold, typografi eller skrivefeil.

Tilbudet er gjeldende så lenge lageret rekker og kan når som helst bli tilpasset eller trukket tilbake av Bormet bvba.

Bormet bvba har rett til å avvise bestillinger, endre leveringstid, dele opp leveranser eller endre betingelsene for levering, uten å oppgi grunn.

Artikkel 4: Kjøp online

Kunder kan kjøpe varer fra Bormet bvbas utvalg online.

Kjøpet trer i kraft når kunden mottar en bekreftelsesepost fra Bormet bvba. Varene leveres hjem til kunden på leveringsdatoen som er skrevet på bekreftelseseposten.

Kunder kan velge mellom følgende betalingsmetoder:

- kredittkort
- debetkort
- bankoverføring.

Artikkel 5: Eiendomsforbehold

Den leverte varen fortsetter å være Bormet bvbas eksklusive eiendom inntil kunden har betalt for dem. Risikoen for tap eller skade overføres til kunden på leveringspunktet. Hvis det er nødvendig forplikter kunden å informere tredjeparter som har beslaglagt varer som ennå ikke har blitt betalt for i sin helhet om Bormet bvbas eiendomsrett.

Artikkel 6: Sanksjoner ved manglende betaling

Uten å begrense noen av rettighetene som tilfaller Bormet bvba dersom det er mangelfull eller sen betaling, vil kunden an være skyldig i en rente på 10% per år på det beløpet som ikke har blitt betalt fra datoen for misligholdelsen som følge av loven og uten at det stilles ytterligere krav. Kunden vil også skylde en fast kompensasjon på 10% av det manglende beløpet med et minimumsbeløp på €25 per faktura som følge av loven og uten krav.
Uten at det påvirker det ovenstående, forbeholder Bormet bvba seg retten til å tilbakekalle varer som ikke er fullt ut betalt for betalt for.

Artikkel 7: Klager

Alle synlige skader og/eller kvalitative mangler på en vare eller andre mangler i leveringen må rapporteres øyeblikkelig hvis ikke vil det medføre bortfall av alle rettigheter.

Artikkel 8: Garanti

Leverte varer har 2 års garanti mot material - eller produksjonsfeil. Denne garantien innebærer kostnadsfri reparasjon eller bytte. Arbeidskostnader dekkes av garantien på 1 år. Omtransporteringskostnader er bare garantert for i 2 år dersom varen ble installert av oss og er innenfor en radius på 100 km fra vårt forretningsområde.

a. Lovbestemt garanti (kun for forbrukere)
I henhold til lov av 21 September 2004 om beskyttelse av forbrukerrettigheter ved salg av forbruksvarer, har forbrukerne bestemte rettigheter.
Hver vare er underlagt denne juridiske garantien fra kjøpsdato (eller leveringsdato) ved første eier.
Handelsgarantier påvirker ikke disse rettighetene.

b. Generell
For å aktivere garantien, må kundene sende bevis for kjøp.

Dersom en vare ble kjøpt og levert til kundens hjem, må kunden kontakte kundeservice hos Bormet bvba og returnere varen til Bormet bvba for egen regning.

Forbrukere må innmelde alle feil senest innen 2 måneder etter at de ble oppdaget. Etter denne perioden, vil alle rettigheter til bytte og reparering være utgått.

Den (kommersielle og/eller lovmessige) garantien gjelder aldri for feil som følge av uhell, uaktsomhet, unormal eller feil bruk, bruk av varen som bryter med formålet den ble laget for, bruk som ikke er i tråd med bruksanvisning, modifikasjoner eller endringer av varen, røff håndtering eller dårlig vedlikehold.

Den gjelder heller ikke for varer med kort levetid eller  eller slitedeler.
Feil som manifisteres etter en periode på 6 måneder etter kjøps – eller leveringsdato vil ikke regnes som skjulte feil med mindre kunden kan framvise bevis på det motsatte. Garrantien kan ikke overdras til ny eier.

Artikkel 9: Angrerett

Vilkårene i denne artikkelen gjelder kun for kunder som kjøper varer online som forbrukere:
Kunder har rett til å informere Bormet bvba at de avslår å kjøpe en vare, uten å måtte oppgi grunn eller betale omkostninger, hvis de gjør det innen 14 dager fra den neste dag etter leveringsdato.
Kunder som ønsker å ta i bruk angreretten må kontakte kundeservice hos Bormet bvba fra levering og returnere varen for egen regning innen 20 dager fra deres levering til Bormet bvba, Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.
Varer med salgspris på 100 Euro eller mer må returneres til oss med budservice (DHL, FedEx, etc.).
Kun varer i dens originale og uskadede innpakning med alt tilbehør, bruksanvisning og en faktura som beviser kjøp kan returneres.

Returer i følgende tilstand godtas aldri:
- brukte, skitne, ødelagte eller ufullstendige varer
- varer hvor innpakningen helt eller delvis er åpnet
- varer som er spesiallaget til kunden
- varer som ikke kan returneres som følge av deres spesifikke egenskaper.

Artikkel 10: Konfidensialitet

Bormet bvba forplikter seg til å kun bruke dine data til gjennomføringen av kontrakten som du har inngått ved å gjennomføre bestillingen og for å sende deg informasjonen fra Bormet bvba uten forpliktelser. Vær vennlig å oppgi din epostadresse dersom du ønsker å motta informasjon via epost.

Vi behandler dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og vil aldri videresende dem, leie dem ut eller selge dem til en tredjepart. Du har når som hest rett til å begjære, forbedre, endre eller slette din personlige informasjon som vi har lagret i vår kundeliste og du kan også nekte Bormet bvba tillatelse til å bruke dine personlige data for å sende deg informajson order to send you information. Bare skriv din anmodning til adressen som følger: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.

Klientene er ansvarlige for å holde deres innloggingsdata og passord konfidensielt. Ettersom passordet ditt krypteres når det lagre, har ikke Bormet bvba tilgang til det.
Bormet bvba overholder fullstendig den belgiske loven av 8. desember 1992 om beskyttelse av privatlivet ved behandling av personopplysninger. Du har tilgang til all data som er tilgjengelig om deg via din brukerprofil, der du kan lese, endre eller slette denne informasjonen.
Bormet bvba bruker cookies. Cookies er en standardteknikk på internett som gjør det mulig å lagre og låse opp spesifikk informasjon på brukerens system. Cookies kan ikke brukes til å identifisere personer; en cookie kan bare identifisere en maskin. Enhver internettbruker kan endre deres datainnstillinger slik at dataen forhindres i å akseptere cookies. Dette kan imidlertid skape problemer når du skal foreta en bestilling. Dersom dette skulle forekomme, ber vi deg vennligst om å ta kontakt slik at vi kan taste inn bestillingen.
Bormet bvba holder online (anonym) besøksstatistikk for å se hvor ofte hver av våre sider på nettsiden blir besøkt. Dersom du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, bes du om å kontakte oss på info@bambormet.be.

Artikkel 11: Begrensning av gyldighet - ikke-avvisende

Dersom noen, uansett hvilke, bestemmelser i disse vilkårene blir erklært ugyldige, ulovlige, eller umulige å håndheve, vil det ikke på noen måte hindre gyldigheten, lovligheten og anvendeligheten av de resterende bestemmelsene.

Derosm Bormet bvba på noe tidspunk ikke lykkes i å overholde en av bestemmelsene som er nedtegnet i disse vilkårene eller utøve en slik rettighet vil ikke anses som en opphevelse av bestemmelsene og vil aldri begrense gyldigheten av disse rettighetene.

Artikkel 12: Bormet bvbas kundeservice

Du kan kontakte kundeservice hos Bormet bvba ved å ringe telefonnummeret +32 11 31 26 56, sende epost til: info@bambormet.be eller ved å skrive til følgende adresse: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken

Artikkel 13: Endringer av betingelsene

Disse betingelsene suppleres av andre betingelser som er nevnt eksplisitt og av de generelle vilkårende og betingelsene for Bormet bvba. Derom de skulle komme i konflikt med hverandre har de aktuelle betingelsene forrang.

Bormet bvba har når som helst rett til å endre disse betingelsene uten å informere om dette. Hvert kjøp som etterfølger en slik endring innebærer at kunden aksepterer disse nye betingelsene.

Artikkel 14: Bevis

Kunden aksepterer at elektronisk kommunikasjon og sikkerhetskopiering kan tjene som bevis..

Artikkel 15: Gjeldende lov, kompetent domsstol

Belgisk lov gjelder, unntatt ved bestemmelsene i internasjonal privatrett om gjeldende lov og Roma-I forordningen om internasjonale kjøpsavtaler vedrørende flyttbare varer. Alle tvister er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til disktriktsdomstolen i Hasselt.