Våre elektriske bommer er tilgjengelige i alle typer og størrelser. Du kan selv bestemme hvilken siden armen skal installeres på eller om du foretrekker en leddelt arm, grind eller et foldegjerde på din bom.